四年级作文562字
  作者:杨柳依依
 •  
 • xīng
 •  
 • fàng
 • xué
 • huí
 • jiā
 •  
 • kàn
 • dào
 • xué
 • xiào
 • páng
 • 一个星期五,我放学回家,看到学校旁
 • biān
 • wéi
 • zhe
 • qún
 • xué
 • shēng
 •  
 • shàng
 • qián
 • kàn
 •  
 • yuán
 • lái
 • shì
 • 边围着一大群学生。上前一看,原来是一
 • wèi
 • ā
 • zài
 • mài
 • cán
 •  
 • kàn
 • zhe
 • zhè
 • xiē
 • pàng
 • pàng
 • de
 •  
 • bái
 • de
 • 位阿姨在卖蚕,看着这些胖胖的、白色的
 • 阅读全文

  四年级作文376字
  作者:张冰姿
 •  
 •  
 • cán
 •  蚕
 •  
 •  
 •  
 • wēn
 • lǐng
 • shì
 • guó
 • xiǎo
 • xué
 • ?
 •    
 •  
 • bān
 •  
 • zhāng
 • bīng
 •  温岭市泽国小学四(4)班 张冰姿
 •  
 •  
 •  
 • 阅读全文

  四年级作文404字
  作者:陈依
 •  
 •  
 • cán
 •  蚕
 •  
 •  
 •  
 • wēn
 • lǐng
 • shì
 • guó
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • chén
 •  温岭市泽国小学 陈依
 •  
 •  
 •  
 • cán
 • bǎo
 • bǎo
 •  
 • zhǒng
 • hěn
 • ài
 • de
 • chóng
 •  
 • cán
 • chū
 •  蚕宝宝,一种很可爱的虫。蚕吐出
 • 阅读全文